ΕΣΠΑ. Νέο πρόγραμμα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

28 Φεβ, 2017 | Consulting

Σύντομα θα ξεκινήσει η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

 1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
 2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
 3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
 4. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εστιάζοντας στη δεύτερη κατηγορία βλέπουμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει επιλέξιμες δαπάνες για:

 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (websites)
 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals)
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps)
 • ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)
 • ψηφιακό εξοπλισμό για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)
 • αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
 • αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
 • συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Τέλος, η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 μήνες/24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ ή στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Αντώνης Πολίτης,
Open.Tech
69 4546 5663
26610 303 316
contact@open-tech.gr