• 2015

 • 25/8/2015

  Είμαστε Εδώ!

  Ιδρύεται η Open Technologies με την έγκριση του Καταστατικού της από το μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας. Τα 5 ιδρυτικά μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα αφού επιλέγεται η νομική μορφή του συνεταιρισμού.
 • 2016

 • 1/3/2016

  Αποφασίζουμε

  Περνάμε ένα χρονικό διάστημα για να κατασταλάξουμε σε ζητήματα διαχείρισης, καταμερισμού των εργασιών και να απαντήσουμε σε ζητήματα στρατηγικής φύσεως. Επιλέγουμε σε πρώτη φάση να στοχεύσουμε στο web development στο digital marketing και τη συμβουλευτική. Θα μπούμε στην αγορά με ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά και προσιτές τιμές.
 • 1/6/2016

  Διείσδυση στην αγορά

  Προσπαθούμε να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας. Μέσα στο 2016 η Open Technologies ολοκλήρωσε περισσότερα από 50 έργα κατασκευής ιστοσελίδων. Στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η βελτίωση των υπηρεσιών μας, η περαιτέρω διείσδυση στην αγορά με την αύξηση του πελατολογίου μας και η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που λείπουν από την τοπική αγορά.
 • 9/12/2016

  Συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής

  Καταφέρνουμε για πρώτη φορά να κερδίσουμε σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης από την Περιφέρεια Αττικής ενός μικρού έργου συντήρησης Ιστοσελίδας.
 • 2017

 • 1/2/2017

  Σύμβαση με Νοσοκομείο Κέρκυρας

  Ξεκινά η σύμβαση έργου με το Νοσοκομείο Κέρκυρας. Ένα μέλος-εργαζόμενος της επιχείρησής μας εργάζεται καθημερινά για το Νοσοκομείο.
 • 15/6/2017

  Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

  Το καλοκαίρι του 2017 συνεργαζόμαστε με την εταιρία Knowledge Society και το Εργαστήριο Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για να υποβάλλουμε φάκελο-πρόταση για ένα σημαντικό έργο στο ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ). Η ιδέα αναπτύχθηκε μέσα στην Open Technologies και αφορά ένα έργο για τη σύνδεση πολιτισμού-τουρισμού μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

  Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει τη δημιουργία δυο ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται σε επισκέπτες: του City Pass και ενός ψηφιακού οδηγού με προτεινόμενες «διαδρομές εμπειριών». Για την υποδειγματική υλοποίηση του έργου προτάθηκε η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

  Budget: 470.090 € Εταίροι: Open Technologies, Knowledge Society, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • 1/7/2017

  Πρακτική με Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  Πρακτική με Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έρχεται στα γραφεία μας ο πρώτος φοιτητής από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου για πρακτική. Εγκαινιάζουμε έτσι μια σημαντική δραστηριότητα.
 • 16/10/2017

  Μαδρίτη, Ισπανία

  Ανταποκρινόμαστε στην τιμητική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας της Ισπανίας να ταξιδέψουμε ως τη Μαδρίτη και να παρουσιάσουμε το μοντέλο της Open Technologies ως καλή πρακτική (best practice) στο διήμερο Συνέδριο 16 & 17 Οκτώβρη με τίτλο: “Opportunities for social economy enterprises in new emerging sectors and digitalization: The European Social Fund as key to change”.
 • 1-3/11/2017

  1η Έκθεση ΚΑΛΟ στην Αθήνα

  Συμμετέχουμε ως εκθέτες στην πρώτη πανελλήνια έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γκάζι της Αθήνας. Στα πλαίσια της Έκθεσης γίνεται η πρώτη συνάντηση και ξεκινά μια σημαντική συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό.