Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.!
Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Open Technologies (εφεξής «εμείς» ή «μας»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά.

Αποδοχή Όρων

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει διάφορες υπηρεσίες, όπως σχεδιασμό ιστοσελίδων, υπηρεσίες προγραμματισμού, ψηφιακό μάρκετινγκ και άλλες σχετικές υπηρεσίες (εν συντομία, οι “Υπηρεσίες”). Οι ιδιαίτεροι όροι των Υπηρεσιών αυτών μπορεί να περιγράφονται σε ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ ημών και του πελάτη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο και το υλικό που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, εικόνων και λογισμικού, είναι ιδιοκτησία της Open Technologies και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλη πνευματική ιδιοκτησία του νόμου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Συμπεριφορά χρήστη

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε να:

 • Συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων.
 • Αποφεύγετε τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.
 • Να μην παρεμβαίνετε στη σωστή λειτουργία του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, συναινείτε με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Δείτε περισσότερα εδώ.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας παρέχονται “ως έχουν” και “ως διατίθενται” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος ή οι υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς διακοπές, χωρίς σφάλματα ή χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Open Technologies ή οι Συνεργαζόμενες/Συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Open Technologies και τις Συνεργαζόμενες/Συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας από εσάς, την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου από εσάς.

Αλλαγές στους Όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης.

Ισχύων Νόμος

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στα:

 • Email: contactopen-techgr
 • Τηλεφώνο: +30 2661 020604


Τελευταία ενημέρωση: 12-03-2024

Terms of Use

Welcome to Open Technologies COOP!
These Terms of Use govern your use of our website and the services provided by Open Technologies COOP (hereinafter referred to as “we,” “us,” or “our”). By accessing or using our website and services, you agree to comply with these Terms of Use. Please read them carefully.

Acceptance of Terms

By accessing or using our website and services, you agree to be bound by these Terms of Use and all applicable laws and regulations. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing our website and services.

Services

Our web agency provides various services including web design, web development, digital marketing, and related services (collectively, the “Services”). The specifics of the Services and the terms governing them may be outlined in separate agreements between us and the client.

Intellectual Property

All content and materials available on our website, including but not limited to text, graphics, logos, images, and software, are the property of [Your Web Agency Name] or its licensors and are protected by copyright, trademark, and other intellectual property laws. You may not use, reproduce, modify, or distribute any of the content without our prior written consent.

User Conduct

When using our website and services, you agree to:

 • Comply with all applicable laws and regulations.
 • Respect the rights of others.
 • Refrain from uploading or transmitting any content that is unlawful, defamatory, obscene, or otherwise objectionable.
 • Not interfere with the proper functioning of our website or services.

Privacy

Our Privacy Policy governs the collection, use, and disclosure of your personal information. By using our website and services, you consent to the terms of our Privacy Policy. See more here.

Disclaimer of Warranties

Our website and services are provided on an “as-is” and “as-available” basis without any warranties of any kind, either express or implied. We do not warrant that our website or services will be uninterrupted, error-free, or free of viruses or other harmful components.

Limitation of Liability

In no event shall Open Technologies or its affiliates be liable for any direct, indirect, incidental, special, or consequential damages arising out of or in any way connected with the use of our website or services.

Indemnification

You agree to indemnify and hold Open Technologies and its affiliates harmless from any claims, losses, damages, liabilities, and expenses (including legal fees) arising out of or related to your use of our website or services, your violation of these Terms of Use, or your violation of any rights of another.

Changes to Terms

We reserve the right to update or modify these Terms of Use at any time without prior notice. Your continued use of our website and services after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Use.

Governing Law

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Greece. Any disputes arising out of or in connection with these Terms of Use shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Greece.
If you have any questions or concerns regarding these Terms of Use, please contact us at:

 • Email: contactopen-techgr
 • Via Phone Number: +302661020604


Last Updated: 2024-03-12