Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 3βάθμιας εκπαίδευσης

3 Ιούλ, 2017 | Consulting

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια

  • Συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για έναν δικαιούχο.
  • Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων
  • Έως 50.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 3 ατόμων και πάνω.
  • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η περίοδος υποβολής: ‘Εναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
  • 2η περίoδος υποβολής:  Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
  • 3η περίοδος υποβολής:  Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Η open.tech μπορεί να αναλάβει την υποστήριξή σας στη διαδικασία υποβολής φακέλου.

Το κόστος για την κατάθεση του φακέλου ορίζεται στα 150 € (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ). Σε περίπτωση επιτυχίας της επενδυτικής πρότασης χρεώνεται ένα επιπλέον ποσό για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα ποσά αυτά είναι επιλέξιμα και καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ ή στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Αντώνης Πολίτης,
Open.Tech
69 4546 5663
26610 303 316
contact@open-tech.gr