Open Technologies

Περιγραφή υπηρεσιών, δραστηριοτήτων & ερευνητικών ενδιαφερόντων Φορέα

ΠΡΟΦΙΛ

Η Open Technologies (ή οpen.tech) είναι ένα δημιουργικό συνεταιριστικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των καινοτόμων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ιδρύθηκε τα τέλη του 2015 σε Κέρκυρα όπου έχει την έδρα της και στην Αθήνα.

Η open.tech ανήκει σε ένα νέο κύμα συνεργατικών εγχειρημάτων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής σε σχέση με τον καθιερωμένο. Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ένα κοινωνικό σκοπό, λειτουργεί δημοκρατικά κάτω από την αρχή ένα-μέλος-μια-ψήφος, αλλά έχει και εμπορικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή, επιχείρηση. Ο κοινωνικός της σκοπός αφορά την προσπάθεια για τη διάδοση της συνεργατικής οργανωτικής μορφής, την προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μοντέλου εργασίας στο οποίο αίρονται σταδιακά οι αντιθέσεις διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, διοικητικής και εκτελεστικής, ευχάριστης – δημιουργικής και μονότονης – κοπιώδους – ανθυγιεινής εργασίας.

Σκοπός της είναι η ένταξη των νέων κυρίως ανθρώπων σε ένα εγχείρημα χειραφέτησης για την υιοθέτηση ενός δυναμικού τρόπου ζωής, εργασίας και μάθησης. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες την εντάσσουν στην εργασία έντασης γνώσης. Πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο του κοινωνικού της σκοπού είναι η ενασχόληση με ένα κομβικό τομέα της οικονομίας τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο η ανάπτυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην τοπική οικονομία και να προωθήσει οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη σχέση της Open Technologies με τις ανοικτές τεχνολογίες. Μέσα στους κόλπους του διαδικτύου γεννήθηκε ένας νέος τρόπος παραγωγής. Οι ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς τα καθιερωμένα πρότυπα. Το διαδίκτυο είναι ένα επαναστατικό μέσο που δημιουργεί αντίστοιχες με τα χαρακτηριστικά του μορφές. Με τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών και του ανοικτού λογισμικού μειώνεται η εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού. Οι ανοικτές τεχνολογίες δημιουργούν εναλλακτικούς τρόπους διάδοσης της γνώσης, τεχνολογικής ανακάλυψης, συνεργασίας, παραγωγής και διανομής. Η Open Technologies παρακολουθεί, καταγράφει, αναπτύσσει, χρησιμοποιεί και διαδίδει τα ελεύθερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες και γενικά κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

Ως κοινωνικός συνεταιρισμός η Open Technologies λειτουργεί δημοκρατικά και εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης αμοιβών σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό της. Κάθε πρωί γίνεται στα γραφεία μια άτυπη συνέλευση που ορίζει το πρόγραμμα και τα καθήκοντα της ημέρας. Περίπου μια φορά το μήνα όλα τα μέλη μαζεύονται και συναποφασίζουν για όλα τα σημαντικά ζητήματα και τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική του συνεταιρισμού.

Παρακάτω αναπτύσσονται συνοπτικά κάποια στοιχεία για την εμπορική δραστηριότητα του συνεταιρισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Open Technologies ειδικεύεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, στο web & graphic design και τη διαδικτυακή διαφήμιση. Αναλαμβάνει τη συμβουλευτική επιχειρήσεων ειδικά σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αλλά και ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Καθοδηγεί τα πρόσωπα και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον ψηφιακό κόσμο που αναδύεται και στη χρήση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων που έχουν ανάγκη. Πάθος των μελών της είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση παλιών και σύγχρονων προκλήσεων.

Υπηρεσίες συνοπτικά:

WEB DESIGN

 • Website development
 • e-Commerce
 • Mobile Applications
 • Internet of Things

DESIGN
 • Web Design
 • Logos
 • Packaging
 • Graphic Design

MARKETING
 • Branding
 • Social Media Marketing
 • Search Engine Optimization
 • Marketing Plan

CONSULTING
 • Crowdfunding/Funding
 • Project Management
 • Consulting
 • Projects

Η εμπορική μας στρατηγική αφορά στη δημιουργία ενός πελατολογίου στους τομείς του διαδικτύου, της ψηφιακής προώθησης και της συμβουλευτικής. Στοχεύουμε τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Σε δεύτερο στάδιο αποσκοπούμε στην απόκτηση εσόδων μέσα από την υλοποίηση δικών μας projects ή projects που θα υλοποιήσουμε από κοινού με startups ή άλλες επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί και φιλικοί σε πιθανές συνεργασίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτό που διακρίνει την Open Technologies είναι η διάθεσή της για καινοτομία και για υλοποίηση καινοτομικών Projects. Είμαστε σε επαφή με τον κόσμο των startup επιχειρήσεων και τις βοηθάμε να πραγματώνουν τις ιδέες τους παρέχοντας στήριξη σε τεχνολογικά κυρίως θέματα. Όμως δρομολογούμε και δικά μας projects. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, καταγράφουμε τις ανάγκες και έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη βάση καλών πρακτικών στους τομείς: Internet of Things, Smart Cities, Open Source Software & Hardware, Open Data κ.α.

Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα

Στόχος της Open Technologies είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Κατευθύνσεις:

 • Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία