Εκδήλωση. «Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων. Η επιλογή του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης ενός φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας»

18 Ιούλ, 2020 | Cooperatives

Την Τετάρτη 22.07.20 στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων. Η επιλογή του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης ενός φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας». Την εκδήλωση οργανώνει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.

Για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 26610 20604 και την κα. Γκαρνάρα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

19:00 || Υποδοχή – προσέλευση

19:15 || Εισήγηση: Κωνσταντίνα Μικάλεφ, κοινωνιολόγος και στέλεχος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.

Εισήγηση με τίτλο: «Σχέσεις εμπιστοσύνης των ομάδων και διαδικασίες λήψης αποφάσεων»

Σχέδιο εισήγησης:

 • Συνεταιρισμοί και συνεταιριστικές αξίες
 • Συνεταιριστική διακυβέρνηση
 • Θεμελιώδεις ιδιότητες της συνεταιριστικής διακυβέρνησης
 • Μορφές δημοκρατίας
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των ομάδων
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Με διάταγμα
 • Με την αρχή της πλειοψηφίας
 • Η μέθοδος της κοινής συναίνεσης
 • Η έννοια της κοινής συναίνεσης και πότε τη χρησιμοποιούμε
 • Επίπεδα δέσμευσης

19:30 || Εισήγηση: Χριστίνα Γκαρνάρα, οικονομολόγος και στέλεχος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.

Εισήγηση με τίτλο: «Ο πυρήνας των συνεργατικών σχημάτων: Η ομάδα»

Σχέδιο εισήγησης:

 • Η έννοια της ομάδας
 • Πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Ρόλοι μέσα στην ομάδα
 • Διαχείριση συναντήσεων
 • Επίλυση συγκρούσεων

19:45 || Σύντομη Παρέμβαση: Αντώνης Πολίτης, υπεύθυνος Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας. Επιχειρηματίας και διαχειριστής Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

20:0|| Εργαστήριο: Ζητήματα διακυβέρνησης κοινωνικών εγχειρημάτων

21.0|| Κλείσιμο εκδήλωσης.