Εκδήλωση. CommonsLab. Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα

20 Ιαν, 2020 | Cooperatives

Την Τετάρτη 22.01.2020 και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου εκδήλωση για την παρουσίαση του CommonsLab με τίτλο: «CommonsLab. Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα». Το CommonsLab είναι μια επιχείρηση από την Κρήτη που λειτουργεί στη βάση του συνεργατισμού και των Ανοικτών Τεχνολογιών. Τι είναι οι συνεταιρισμοί και γιατί μοιράζονται κοινές αξίες με το κίνημα για τις Ανοικτές Τεχνολογίες; Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της επιχειρηματικότητας. Την εκδήλωση οργανώνει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

11:00 || Αντώνης Πολίτης, υπεύθυνος Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας. Επιχειρηματίας και διαχειριστής Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σχέδιο εισήγησης: Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βασικές αρχές λειτουργίας φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Συζήτηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

11:30 || Απομακρυσμένη σύνδεση με μέλη του CommonsLab. Δημιουργία λογισμικού και hardware με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα. Το παράδειγμα του CommonsLab, οι τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και δυνατότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

12:00 || Συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων.

12.30 || Κλείσιμο εκδήλωσης.