Μανιφέστο

Η open.tech ανήκει σε ένα νέο κύμα συνεργατικών εγχειρημάτων που φιλοδοξούν να γίνουν κομμάτι ενός εναλλακτικού τρόπου παραγωγής. Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ένα κοινωνικό σκοπό, λειτουργεί δημοκρατικά κάτω από την αρχή ένα-μέλος-μια-ψήφος, αλλά έχει και εμπορικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή, επιχείρηση. Ο κοινωνικός της σκοπός αφορά την προσπάθεια για τη διάδοση της συνεργατικής οργανωτικής μορφής, την προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μοντέλου εργασίας στο οποίο αίρονται σταδιακά οι αντιθέσεις διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, διοικητικής και εκτελεστικής, ευχάριστης – δημιουργικής και μονότονης – κοπιώδους – ανθυγιεινής εργασίας.

Σκοπός της είναι η χειραφέτηση των μελών της μέσα από την υιοθέτηση ενός δυναμικού τρόπου ζωής, εργασίας και μάθησης. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες την εντάσσουν στην εργασία έντασης γνώσης. Σημαντικό στοιχείο επίσης, του κοινωνικού της σκοπού είναι η ενασχόληση με τον κομβικό τομέα των τεχνολογιών διαδικτύου η ανάπτυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει ευεργετικά στην τοπική οικονομία και να προωθήσει οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις ανοικτές τεχνολογίες. Οι ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς τα καθιερωμένα πρότυπα. Το διαδίκτυο είναι ένα επαναστατικό μέσο που δημιουργεί αντίστοιχες με τα χαρακτηριστικά του μορφές. Με τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών και του ανοικτού λογισμικού μειώνεται η εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού. Οι ανοικτές τεχνολογίες δημιουργούν εναλλακτικούς τρόπους διάδοσης της γνώσης, τεχνολογικής ανακάλυψης, συνεργασίας, παραγωγής και διανομής.

Μέσα από τη δραστηριότητά μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε θέλουμε ο κόσμος να γίνεται καλύτερος. Και αυτή είναι μια λογική που θα θέλαμε να διαδοθεί. Για αυτό το λόγο στηρίζουμε εταιρίες που μοιράζονται τις αξίες μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!