Κοινωνικές Δομές Κέρκυρας

Πελάτης

ΚΟΙΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες

1140x763 1140x763 1140x763
Περιγραφή Έργου
Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην πόλη και την περιφέρεια (Βορρά & Νότιο/Μωραίτικα) του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και του ΚΟΙ.Σ.ΠΕ. «Νέοι Ορίζοντες». Σκοπός των Κοινωνικών Δομών είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών. Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα προκειμένου το κοινό αλλά και οι δυνητικοί δικαιούχοι να μπορούν να ενημερωθούν για τις ανάγκες που καλύπτονται μέσα από αυτή τη σημαντική δράση.
Δείτε Το