Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Πελάτης

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

1140x763 1140x763 1140x763
Περιγραφή Έργου
Το Συμβουλευτικό Κέντρο των Φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως βασικό στόχο την ομαλή προσαρμογή όλων των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή του ιδρύματος προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις και ως εκ τούτου να αυξηθεί το ποσοστό έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών. Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό χώρο στον οποίο μπορούν οι φοιτητές να λάβουν πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του Κέντρου.
Δείτε Το