Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 18/02/2017

8 Φεβ, 2017 | Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 18η Φεβρουαρίου 2017.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

  • Ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής
  • Τροποποίηση Καταστατικού για μετάπτωση στο νέο νομικό πλαίσιο του Ν. 4430/2016
  • Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) και των λοιπών στοιχείων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Μέλους
  • Απόφαση σχετικά με τη διανομή κερδών

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γραφεία του συνεταιρισμού [Προσαλένδου 35-41]

ΩΡΑ: 18.00