Εκπαιδευτική πλατφόρμα ΚΑΛΟ

Πελάτης

Εκπαιδευτική πλατφόρμα ΚΑΛΟ

1140x763 1140x763 1140x763 1140x763
Περιγραφή Έργου
To Σωματείο ΚΑΛΟΜΑΘΕ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εγχείρημα. Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στα ελληνικά με ύφος απλό και κατανοητό και σε μορφή ανοιχτή και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. Δημιουργήσαμε ένα χώρο στον οποίο μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τους στόχους του Σωματείου, για τους φορείς και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και αποκτήσει πρόσβαση στο πρωτότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό.
Δείτε Το